Algemene Voorwaarden

Hier volgen enkele punten die voor u als cliënt van Nooitmeerpleasen.nl van belang zijn. Zou je deze door willen lezen?

1. Vergoeding
Er is sprake van een individueel traject en de kosten zijn niet te verhalen op een verzekering.

2. Afspraken
Graag uw afspraak binnen 24 uur afzeggen.

3. Declaraties
De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. Cliëntgegevens
Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst met Nooitmeerpleasen.nl, stemt u ermee in dat uw gegevens worden vastgelegd in het daarvoor ontwikkelde systeem.

5.1 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen. IN de factuur staat de duur vermeld.

5.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan de klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

6. Nooitmeerpleasen.nl zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Nooitmeerpleasen.nl heeft daarbij niet meer dan een inspanningsplicht wat betekent dat Nooitmeerpleasen.nl niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/ of klant gestelde doel.

7. De prijzen die vermeld staan op de website, factuur en andere publicaties zijn exclusief BTW.

 

Naast de hierboven genoemde punten is Nooitmeerpleasen.nl aangesloten bij erisietsmisgegaan.nl voor eventuele klachten.